JOHO! Lid worden

‘’Ik ben lit, planga van Cartier, da’s nog niks’’
Hier word je Lid van JOHO! en dat maakt je automatisch lit.
Je schrijft je in en betaalt jaarlijks een contributie van €10,- (automatische incasso). Daarvoor krijgt je kortingen op feesten en activiteiten (staat altijd vermeld bij het desbetreffend event), ontvang je de altijd vlotte nieuwsbrieven, ben je de eerste topper die wij benaderen voor vrijwilligers en krijg je gratis altijd een brede glimlach van de bestuursleden!

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Straat (verplicht)

  Huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Geboortedatum (verplicht)

  IBAN-Rekeningnummer (verplicht) (mocht het rekeningnummer op een andere naam staan, graag vermelden)

  Datum

  Ik zou het leuk vinden om te helpen bij: (verplicht)

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan JONG HOOGLAND om van zijn/haar bank- of gironummer de CONTRIBUTIE (á €10,- per jaar) te innen t.b.v het lidmaatschap van de vereniging. Het eerste contributiejaar is gratis. Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als je daar zelf toestemming voor geeft. Noteer je bank- of gironummer en datum en onderteken het formulier. Als je het niet eens bent met een afschrijving dan heb je 56 dagen de tijd om deze opdracht terug te boeken. Dit kan je doen door contact op te nemen met je bank- of girokantoor. Mocht je een machtiging, en dus je lidmaatschap, op willen zeggen, dan kun je dit doen door een e-mail met je gegevens te sturen naar ledenadministratie@joho-hoogland.nl voor 31-12 van het jaar.

  JOHO! zorgt voor jou, zowel op de voor- als op de achtergrond. Jouw gegevens worden uber-beveiligd bewaard met de gezamenlijke database met DFH.